+370 611 37959 

info@re-act.lt

PASLAUGOS 


MOKYMAI

Aprašymas: Mokymai gali būti vidiniai arba atvirieji. Įmonės prioritetą teikia vidiniams mokymams, nes temos ir moduliai parenkami pagal konkrečius poreikius, turimus įgūdžius ir žinias, kurias vienu  metu įgyja grupė darbuotojų, o tai palengvina tolimesnę komunikaciją. Atliekant praktines užduotis kyla naujų idėjų, kaip vystyti veiklą ar siekti geresnių rezultatų. Atviruosius mokymus verta rinktis žmonėms, kurie nori asmeniškai pagilinti savo žinias. Taip pat jie tinkami, kai mokymai reikalingi nedideliam darbuotojų kiekiui. 

Nauda: Vidinių mokymo programos sudaromos remiantis konkrečios įmonės veiklos specifika ir realiu mokymo poreikiu, todėl galima užtikrinti vystymosi prioritetus. Po mokymų teikiamos rekomendacijos vadovams. Galimi tęstiniai, kompleksiniai mokymo paslaugų sprendimai.

Turite klausimų? Susisiekite.


KOUČINGAS

Aprašymas: Koučingas naudingiausias, kuomet susiduriate su iššūkiais, kuriems ankstesni veikimo scenarijai nebeduoda trokštamo rezultato. Jis padeda atrasti naujus problemų sprendimus ir metodus, efektyviai pritaikomus kasdienėje veikloje, padeda tobulėti ir ugdo sąmoningumą. Individualaus koučingo sesijos yra kiekvienam individualiai pritaikomas pokyčių ir asmeninio tobulėjimo procesas. Grupinių sesijų metu sukuriamos galimybes, siekti organizacijos tikslų panaudojant kiekvieno asmeninį potencialą, mokantis iš kitų ir pačiam iš savęs.

Nauda: Atskleidžiamas vidinis potencialas, sustiprinamas pasitikėjimas savimi. Galimybė atrasti ar sustiprinti motyvaciją, nusistatyti tikslus, jų įgyvendinimo etapus. Pagerinama komunikacija, emocinė būsena, ko pasekoje mažėja stresas ir įtampa. Ribojantys įsitikinimai pakeičiami palaikančiais. 

Turite klausimų? Susisiekite.


KONSULTACIJOS

Aprašymas: Konsultacijos - viena efektyviausių priemonių ieškant pagalbos asmeniui ar organizacijai. Jos yra patariamojo pobūdžio ir vertingiausios  tuomet, kai iškyla klausimai, kuriuos sprendžiant reikalinga eksperto nuomonė. Konsultacijų metu padedama išanalizuoti esamą situaciją,  išgryninti konkrečią problemą, gauti papildomos informacijos ir rasti tinkamiausią sprendimo būdą. Yra įvairių konsultavimo rūšių. Mes teikiame įmonių, profesines, socialines ir psichologines konsultacijas.

Nauda: Konsultanto pagalba, klientas praplečia savo žinių spektrą, gali apžvelgti visus aspektus, įsivertinti jų poveikį. Tai naudingiausias pasirinkimas siekiantiems gauti profesionalią pagalbą, patarimą, objektyvų situacijos vertinimą ar efektyvų problemos sprendimo būdą.

Turite klausimų? Susisiekite.


SEMINARAI

Aprašymas: Seminarai yra vienas iš būdų, neleidžiančių užsistovėti vietoje. Dažniausiai tai neilgas, kelių valandų susipažinimas su naujom metodikom ar tendencijom. Tai galimybė praplėsti turimas žinias, suprasti kiek jos naudingos ir vertos tolimesnio studijavimo. Jų metu mankštinamas protas, prisimenamos turimos žinios ir įgūdžiai, atrandami nauji aspektai. Tuo pačiu tai galimybė nauju kampu pažvelgt į kolegas, padiskutuoti įvairiomis temomis, išsiugdyti kūrybiškesnį požiūrį į savo darbą. 

Nauda: Gaunama koncentruota informacija apie naujas darbo, bendravimo, žmonių pažinimo ar tikslų siekimo metodikas. Taip pat atnaujinamos jau turimos žinios, sumažėja atotrūkis tarp senų ir naujų darbuotojų. Pažvelgus į įmonėje vykstančius procesus iš kitos perpektyvos, atrandama naujų idėjų.

Turite klausimų? Susisiekite.


TREININGAI

Aprašymas: Vienas iš būdų palaikyti nenutrūkstamus darbuotojų mokymus įmonės viduje yra apmokyti trenerio darbo savo vidinius specialistus. Treiningai padeda pagilinti žinias personalo ugdymo ir kompetencijų didinimo srityse. Jų metu, daugybės technikų ir praktikų pagalba formuojamas įgūdis, kuris vėliau gali būti panaudotas ne tik tiesioginiame darbe bet ir perduodant žinias kitiems darbuotojams. Treiningai gali būti specializuoti, skirti tam tikrai metodikai išgryninti, arba skirti trenerystės principams ir kompetencijoms gerinti.

Nauda: Dalyviai įsisavina treneriui būtinus darbo su grupe įgūdžius, geriau supranta, kaip formuluojamos kompetencijos. Naujas metodikas ir technikas išbando ir įsisavina treiningo metu, tad gali iškart naudoti praktikoje. Žinodami technikos mokymosi principus, gali lengviau žinias perteikti kolegoms.

Turite klausimų? Susisiekite.


SUPERVIZIJOS

Aprašymas: Supervizija gali būti individuali, grupinė arba kombinuota, priklausomai nuo to kokioje srityje iškilo problema. Tai tam tikra profesinio konsultavimo forma, galinti padėti išspręsti darbe kylančias problemas ar teikti paramą profesionalams darbo aplinkoje. Supervizijos metu stebimi vykstantys procesai, išklausomos dalyvių pozicijos ir pateikiamas grižtamasis ryšys padedantis pamatyti situaciją iš šalies. Dažnai ji yra reikalinga specialistams, nuolat sprendžiantiems žmonių problemas. 

Nauda: Padeda įsivertinti silpnas ir stiprias vietas, numatyti reikalingus pokyčius.Pasikeičia požiūris į save, gerėja santykiai su kolegomis, klientais, artimaisiais, draugais. Į problemą pažvelgiama plačiau, iš visų suinteresuotų pusių, išsigryninti savo motyvus, o baimes pakeisti į priimtinus iššūkius.

Turite klausimų? Susisiekite.


MEDIACIJA

Aprašymas: Ji naudojama realiose konfliktinėse situacijose ir kaip prevencija konfliktams. Pastaruoju atveju žmonės mokomi labiau pažinti save ir savo emocijas, įsigilinti į tikruosius poreikius, modifikuoti konfliktini elgesį diskusijų metu ar gresiant konfliktui. Mediacija taikoma ir tuomet, kai atsiranda konfliktuojančios pusės, o vadovas nori išlikti nešališkas, arba jis pats yra viena iš konfliktuojančių pusių.  Mediacijos procesas padeda pasiruošti, pergalvoti ir tinkamai reaguoti į galimai sudėtingą ar komplikuotą bendravimą. 

Nauda: Praplečiamas savęs ir aplinkos suvokimas, išmokstama lengviau atpažinti ir keisti konfliktinį elgesį.  Be to, kad sustiprinama kompetencija konfliktų valdyme, pats įsitraukimas į diskusijas tampa kurkas efektyvesnis. Pagerėja komunikacija su verslo partneriais, kolegomis, šeimos nariai ir pan.

Turite klausimų? Susisiekite.


MENTORYSTĖ

Aprašymas: Mentorystė yra vienas efektyviausių asmeninio tobulėjimo būdų, nes apjungiama kliento motyvacija pasiekti užsibrėžtus tikslus ir turima mentoriaus patirtis, kuri leidžia nusimatyti trumpesnį kelią, išvengti neveiksmingų procesų ir tipinių klaidų. Mentorius padeda, palaiko, nukreipia ir motyvuoja siekti užsibrėžtų tikslų, pateikia gyvenimiškus ir profesinius pavyzdžius. Už galutinį rezultatą atsakingas klientas, todėl turi įsivertinti kiek jo kelias atitinka mentoriaus patirtį ir atitinkamai adaptuoti gaunamas žinias. 

Nauda: Mentorystės pagalba galima sėkmingai išugdyti būsimus organizacijos lyderius, atrasti naujus talentus. Mokantis iš kitų patirties, galima ne tik atrasti naujų sprendimo būdų, elgesio modulių, techninių žinių, bet ir išvengti klaidų. Tokiu būdu, kur kas greičiau pasiekiami asmeniniai bei organizacijos tikslai. 

Turite klausimų? Susisiekite.

 

DIRBTUVĖS

Aprašymas: Dirbtuvės reikalingos tam, kad būtų galima pagilinti, atnaujinti įgytas žinias ir jas tuo pačiu praktiškai pritaikyti. Dirbtuvių kuratorius gali suteikti reikiamą papildomą pagalbą, patarti kaip įgyvendinti tas strategijas, kurias aptarėte ar išmokote anksčiau. Dirbtuvėse skatinamas grįžtamasis ryšys, dalijimasis asmeninėmis patirtimis, sėkmės istorijomis ir įgytomis pamokomis. Naujų technikų išbandymas didina profesinę kompetenciją, neleidžia užsibūti rutinoje, skatina originalumą ir kūrybingumą.

Nauda: Kiekvienas dalyvis gali išreikšti save, savo mintis ir idėjas. Pasidalinimas patirtimi ir susipažinimas su kitų  dalyvių sėkmingais bandymais, labai praplečia bet kokios metodikos panaudojimo ribas, skatina kūrybiškumą ir įkvepia naujovėms bei tobulėjimui.

Turite klausimų? Susisiekite.

Į viršų