+370 611 37959 

info@re-act.lt

KOUČINGAS

 

Koučingo filosofija pagrįsta pagarba kliento asmeninei ir profesinei patirčiai bei įsitikinimu, jog kiekvienas klientas yra kūrybiška, įvairiapusė ir vientisa asmenybė. Jo metu ieškoma ne problemų, o geriausių sprendimų, nusimatomi žingsniai kaip juos realizuoti. Pokalbio metu klientas modeliuoja problemos sprendimo alternatyvas, mokosi naujo elgesio, analizuoja praeities situacijas, ateities galimybių vystymui. Koučingas - tai pokyčių procesas, padedantis atskleisti kliento vidinį potencialą, padidinti efektyvumą be pasiekti kokybiškai naujų rezultatų asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje. Koučingas padeda pačiam išsigryninti savo tikslus ir juos pasiekti.

PRADININKAI

Timothy Gallwey 1972 m. “Vidinis teniso žaidimas” “Priešininkas jūsų pačių galvose daug pavojingesnis už tą, kuris stovi kitoje aikštelės pusėje”. Koučingas tarpdisciplininis mokslas. Remiasi verslo, vadybos, psichologijos žiniomis. Thomas Leonardas 1988 m. finansų versle dirbes konsultantas įvedė “asmeninio koučingo” sąvoką, įsteigė koučingo mokyklą.Johnas Whitmoras - koučingo mokslas didina kliento sąmoningumą, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi. “Coaching for Performance”. Metodologinė koučingo bazė. 


KOUČINGO MAKRO MODELIAI:

GROW


GROW modelis yra koučingo sesijos vedimo algoritmas. Jį sukūrė Johnas Whitmoras su kolegomis devintojo dešimtmečio pabaigoje. Nuo to laiko šis modelis tapo pačiu populiariausiu koučingo srityje.

Jis leidžia tiksliau įsivertinti TikslusRealybęGalimybes ir Veiksmų planą, todėl yra naudojamas ne tik koučingo specialistų, bet ir verslo atstovų, lyderystėje ir kasdieninėje veikloje, siekiant atskleisti žmonių potencialą ir paskatinti veikti.

 Taikymo algoritmas:

Pirmiausia išsiaiškiname su kokia užklausa atėjo klientas. Nepriklausomai ar tai problemos ar perspektyvos, būtina išsigryninti koks yra tikrasis tikslas. Situacijos suvokimas ir galimybių paieška, padeda nusimatyti naujus sprendimo būdus ar patobulinti dabartinę elgseną.

 1. Goal (Tikslai) – suvoktas ir išreikštas tikslas, kliento užklausa.
 2. Reality (Realybė) – reali situacija, kas vyksta šiuo metu.
 3. Options (Galimybės) – turimi resursai, kokie būdai jų gauti.
 4. Way / Wrap up (Veiksmų planas) – pasiryžimas, pirmieji žingsniai.

 

SCORE


SCORE modelį sukūrė Robertas Diltsas ir Toddas Epšteinas, ir tai yra daugiau NLP (Neurolingvistinio programavimo) įrankis, tačiau labai sėkmingai ir efektyviai taikomas koučinge.

Jo nauda pasireiškia tuo, kad kiekvienoje probleminėje situacijoje galima įžvelgti 5-is elementus: SimptomusPriežastisRezultatusResursus ir Efektus. Juos išnagrinėjus, aiškiau pamatomas pilnas vaizdas ir lengviau sudėliojamas optimalus veiksmų planas.

Taikymo algoritmas:

Su klientu ar komanda, pirmiausia verta išsiaiškinti, pagal kokius simptomus sprendžiame, kad turime problemą. Užduokite klausimus, leidžiančius kuo plačiau ir giliau pažvelgti į aptariamą elementą. Tuomet  siūloma seka S-O -E-C-R, tačiau eiliškumas gali būti keičiamas priklausomai nuo situacijos.

 1. Symptoms (Simptomai) – problema, ribojantys faktoriai, prasta būsena.
 2. Outcomes (Rezultatai) – tikslai, trokštamas rezultatas.
 3. Effects (Efektas) – ilgalaikė ekologiška tikslo pasiekimo pasekmė, poveikis mums ar aplinkai.
 4. Causes (Priežastys) – problemos priežastys, dažnai nematomos ir iš praeities.
 5. Resources (Resursai) – patirtis, gebėjimai.


REACT 


REACT modelis yra autorinis Redos Slavinskaitės darbas. Jo sumanytoja daug metų specializuojasi koučingo taikyme versle, todėl jis ypač tinka įmonių darbuotojams ir vadovams. Dažnu atveju įmonėse užduotys „nuleidžiamos iš aukščiau“, ir darbuotojams pritrūksta motyvacijos ar gebėjimų jas atlikti.

Šis modelis padeda geriau suprasti kokių rezultatų tikimasi (Results), kaip tai paveiks tolimesnę veiklą (Effects), kokių veiksmų imtis (Actions), kokios tam būtinos sąlygos (Conditions) ir žinoma išdėstymas laike (Timing).

Taikymo algoritmas:

Padedam klientui konkretizuoti užklausą ir nusistatyti išmatuojamą siekiamą rezultatą. Padidinam motyvaciją veikti išsiaiškindami papildomas nauda ir  padedam atrasti vidinius ir išorinius resursus ir susidėlioti aiškų veiksmų planą.

 1. Results (Rezultatai) – Kokių rezultatų klientas sieka, kokią konkrečią, išmatuojamą užduotį jis turi atlikti?
 2. Effects (Efektas) – Kokia bus tiesioginė ar papildoma nauda pasiekus užsibrėžtų rezultatų?
 3. Actions (Veiksmai) – Kokius veiksmus reikia atlikti, kad įvykdytų užduotį ir pasiektų norimų rezultatų?
 4. Conditions (Sąlygos) – Kokios sąlygos būtinos užduoties atlikimui, kokių papildomų resursų ar pagalbos reikia?
 5. Timing (Laikas) – Kada ir kokiu eiliškumu atlikti darbus, kiek kiekvienam jų galite skirti laiko?